นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน NSC2020 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่1) นายวิทวัฒน์ แก้วสีไว 2) นางสาวสุชาดา พรมลีย์ 3) นายอนุวัฒน์ นำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของโครงการ สำหรับผลการแข่งขันเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะประกาศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563