นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านเข้ารอบ NSC2020 รอบที่ 1

ประกาศผลผู้ผ่านรับทุนรอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) NSC 2020 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนโครงการที่สมัคร 270 โครงการ ผ่านรับทุนรอบแรก 127 โครงการ โดยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ กลุ่ม ระบบควบคุมการเข้าถึงภายในที่พักอาศัยโดยใช้คิวอาร์โค้ด ประกอบด้วย 1) นายวิทวัฒน์ แก้วสีไว 2) นางสาวสุชาดา พรมลีย์ 3) นายอนุวัฒน์ วิลามาตย์ เป็นนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในการแข่งขันรอบที่ 2 กลุ่มที่เข้ารอบจะต้องส่งผลงานและนำเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 5 ก.พ. 2563 เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไป

เอกสารแนบ : รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2020 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)