นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงงาน ระดับอุดมศึกษา ในงาน En Tech Day 2020

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 1) นางสาวชนาพร สีมุงคุล 2) นายณัฐพงษ์ แพไธสง และ 3) นายอุฏฐายี สุขมั่น ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน ระดับอุดมศึกษา ในงาน En Tech Day 2020 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ภัทราวัลย์ คำปลิว อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของโครงการนำทีมนักศึกษาเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563